$cl_wbst = new Wbst(); class Wbst { public function headerImages ( $headerid, $pagetitle ) { global $cl_base, $cl_database, $cl_template, $lang, $cl_filemanager; $file = $cl_filemanager->get_file($headerid); $maxWidth = 2200; $maxHeight = 900; $FileOptions = array("nolink" => true, "max_width" => $maxWidth, "max_height" => $maxHeight, "method"=>'crop'); $FileOptions1800w = array("nolink" => true, "max_width" => 1800, "max_height" => intval( 1800 / ($maxWidth/$maxHeight) ) , "method"=>'crop'); $FileOptions1200w = array("nolink" => true, "max_width" => 1200, "max_height" => intval( 1200 / ($maxWidth/$maxHeight) ) , "method"=>'crop'); $FileOptions992w = array("nolink" => true, "max_width" => 992, "max_height" => intval( 992 / ($maxWidth/$maxHeight) ), "method"=>'crop'); $FileOptions640w = array("nolink" => true, "max_width" => 768, "max_height" => intval( 786 / ($maxWidth/$maxHeight) ), "method"=>'crop'); $bigUrl = $cl_filemanager->fileUrl($file['file_id'], $FileOptions); $bigUrl640w = $cl_filemanager->fileUrl($file['file_id'], $FileOptions640w); $bigUrl992w = $cl_filemanager->fileUrl($file['file_id'], $FileOptions992w); $bigUrl1200w = $cl_filemanager->fileUrl($file['file_id'], $FileOptions1200w); $bigUrl1800w = $cl_filemanager->fileUrl($file['file_id'], $FileOptions1800w); $filecommment = trim(strip_tags($file['file_comment'])); $filecommment = ( ! empty ( $filecommment ) ? $filecommment : $pagetitle ); $headerimage = ''.$filecommment.''; return $headerimage; } public function pageImages ( $fileid, $fileOptions, $pagetitle = false, $crop = false ) { global $cl_base, $cl_database, $cl_template, $lang, $cl_filemanager; if ( empty( $fileid ) ) return false; $cropStyle = ''; $file = $cl_filemanager->get_file($fileid); $maxWidth = $fileOptions['max_width']; $maxHeight = $fileOptions['max_height']; $FileOptions = array("nolink" => true, "max_width" => $maxWidth, "max_height" => $maxHeight . $cropStyle ); $FileOptions1800w = array("nolink" => true, "max_width" => 1800, "max_height" => intval( 1800 / ($maxWidth/$maxHeight) ) . $cropStyle ); $FileOptions1200w = array("nolink" => true, "max_width" => 1200, "max_height" => intval( 1200 / ($maxWidth/$maxHeight) ) . $cropStyle ); $FileOptions992w = array("nolink" => true, "max_width" => 992, "max_height" => intval( 992 / ($maxWidth/$maxHeight) ) . $cropStyle ); $FileOptions640w = array("nolink" => true, "max_width" => 768, "max_height" => intval( 786 / ($maxWidth/$maxHeight) ) . $cropStyle ); if ( $crop ) { $FileOptions['method'] = 'crop'; $FileOptions1800w['method'] = 'crop'; $FileOptions1200w['method'] = 'crop'; $FileOptions992w['method'] = 'crop'; $FileOptions640w['method'] = 'crop'; } $bigUrl = $cl_filemanager->fileUrl($file['file_id'], $FileOptions); $bigUrl640w = $cl_filemanager->fileUrl($file['file_id'], $FileOptions640w); $bigUrl992w = $cl_filemanager->fileUrl($file['file_id'], $FileOptions992w); $bigUrl1200w = $cl_filemanager->fileUrl($file['file_id'], $FileOptions1200w); $bigUrl1800w = $cl_filemanager->fileUrl($file['file_id'], $FileOptions1800w); $filecommment = trim(strip_tags($file['file_comment'])); $filecommment = ( ! empty ( $filecommment ) ? $filecommment : $pagetitle ); $filecommment = ( ! empty ( $fileOptions['alt'] ) ? $fileOptions['alt'] : $filecommment ); $headerimage = ''.$filecommment.''; return $headerimage; } public function formatDate ( $datum ){ global $cl_database, $cl_base, $customLang; $date['dmy'] = date('d-m-Y', strtotime($datum)); $date['hi'] = date('H:i', strtotime($datum)); $date['day'] = $customLang['dagen'][date('w', strtotime($datum))]; $date['long'] = $customLang['dagen'][date('w', strtotime($datum))].' '.date('d-m-Y', strtotime($datum)).' '.date('H:i', strtotime($datum)); return $date; } } ?>

Laboratorium

Al bijna een halve eeuw is Laverman koploper op het gebied van kunstgebitten. Een team van hoogopgeleide tandtechnici staat dagelijks klaar voor u en de andere honderden tandartsen en ziekenhuizen waarmee Laverman samenwerkt. Met eersteklas materialen, hightech apparatuur en de allerbeste professionals wil Laverman niet alleen nu, maar ook in de toekomst de kunst van het gebit als beste blijven verstaan.

Hoge waardering van patiënten

Uit onze patiënttevredenheidsonderzoeken scoort onze snelle en vlotte afhandeling erg hoog. De reparaties worden zoveel mogelijk op dezelfde dag verzorgd en afgehandeld. Voor spoedreparaties kunt u uw patiënten naar ons laboratorium verwijzen waar zij snel en vakkundig door onze eigen tandtechnici worden geholpen.

Uitbreiding van patiëntenbestand

Wij verhogen de binding met uw patiënten en uw praktijk door hen blijvend te monitoren en zo nodig uit te nodigen voor controles. Wij werven via onze nieuwe website voor particulieren actief nieuwe patiënten voor prothetiek en kroon- en brugwerk. Deze patiënten kunnen vervolgens kiezen voor een behandeling in de praktijk in hun directe omgeving waarmee wij een samenwerking hebben.

De beste kwaliteit

Wij onderscheiden ons met de hoogste kwaliteit en de strengste normen die wij binnen het laboratorium hanteren. Bij ons worden alle fasen van een product gemonitord en streng gecontroleerd. Het eindresultaat ondergaat altijd een laatste eindcontrole voordat het wordt geleverd. Elk afzonderlijk product wordt geleverd met een lijst waarop het product is gecontroleerd.

Ons motto is afspraak = afspraak. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een gegarandeerde levering binnen de afgesproken termijn.

Tandtechnici in uw praktijk

Wij stellen onze meest ervaren tandtechnici ter beschikking in uw praktijk. Zij nemen alle tandtechnische verrichtingen van u over. Hierdoor heeft u meer tijd beschikbaar voor uw andere patiënten en werkzaamheden.

Voorkomen van extra afspraken.

De tandtechnicus handelt vervolgens het hele traject (tot en met het plaatsen van de nieuwe prothese) voor u af.

Bodedienst

Wij leveren de gemaakte producten via onze eigen bodedienst. Ook nieuwe werkstukken worden door dezelfde bodedienst in uw praktijk opgehaald.

Gegevens bodedienst:

MJB transport

Tel. 06 22446934

E-mail: info@mjbtransport.nl